Kalendarz zajęć

Wyczyść filtry »
« Listopad »
« 24-11-2017 »
Godzina Piątek
06:30
55 min

CrossFit Mixed

Michał Grzesiewicz

07:30
55 min

CrossFit Mixed

Michał Grzesiewicz

55 min

ON RAMP

Team 72D

08:30
55 min

CrossFit Mixed

Marcin Sawuła

12:30
55 min

CrossFit Beginners Strefa I

Joanna Czerniak

13:30
55 min

CrossFit Starter Strefa II

Joanna Czerniak

16:00
55 min

CrossFit Mixed

Joanna Czerniak

18:00
55 min

CrossFit Beginners Strefa I

Marcin Sawuła

55 min

ON RAMP

Team 72D

19:00
55 min

CrossFit Beginners Strefa I

Marcin Sawuła

55 min

CrossFit Starter Strefa II

Grzegorz Piekarczyk

ZASTĘPSTWO

20:00
55 min

72D Athlete Bike

Andrzej Jarosz

55 min

CrossFit Mixed

Grzegorz Piekarczyk

ZASTĘPSTWO

21:00
55 min

72D Athlete Bike

Andrzej Jarosz