Kalendarz zajęć

Wyczyść filtry »
« Luty »
« 23-02-2018 »
Godzina Piątek
06:30
55 min

CrossFit Mixed

Michał Grzesiewicz

07:30
55 min

CrossFit Mixed

Michał Grzesiewicz

55 min

ON RAMP

Beata Lelek

08:30
55 min

CrossFit Mixed

Marcin Sawuła

12:30
55 min

CrossFit Beginners Strefa I

Anna Kos

ZASTĘPSTWO

13:30
55 min

CrossFit Starter Strefa II

Anna Kos

ZASTĘPSTWO

16:00
55 min

CrossFit Mixed

Anna Kos

ZASTĘPSTWO

18:00
55 min

CrossFit Beginners Strefa I

Marcin Sawuła

19:00
55 min

CrossFit Beginners Strefa I

Marcin Sawuła

55 min

CrossFit Starter Strefa II

Anna Kos

20:00
55 min

72D Athlete Bike

Andrzej Jarosz

55 min

CrossFit Mixed

Anna Kos

21:00
55 min

72D Athlete Bike

Andrzej Jarosz